Wedstrijden

Na enkele weken trainen gaan de zaalwedstrijden vanaf 12 september 2020 weer beginnen. Door het nog altijd heersende Covid-19 virus zijn wij als sportvereniging gebonden aan regels van de overheid, NeVoBo en de gemeente. Dit protocol is dan ook opgesteld voor iedereen die in Sporthal Zeewijk wedstrijden komt spelen of naar de wedstrijden komt kijken. Voor wedstrijden in andere sporthallen in de gemeente Velsen zullen wij een apart protocol naar de betreffende teams sturen. 


* UPDATE 4 OKTOBER 2020 *

LET OP: Het mondkapje is geen vervanging van de al eerder gepubliceerde protocollen en de update van 1 oktober! Alle daar geschreven maatregelen blijven dus gelden. 

 

Wedstrijden:

  • Alle jeugd- en seniorenteams (vanaf C-jeugd) en de begeleiders dragen bij binnenkomst van de sporthal een mondkapje. 
  • De speler, coach en scheidsrechter mogen het mondkapje afzetten zodra ze het speelveld betreden. 
  • De eventueel aanwezige teller (als dit niet een van de spelers is) houdt het mondkapje op. 
  • Degene die aanwezig zijn als zaaldienst houden, zolang ze niet fluiten, het mondkapje op. 
  • Wedstrijden van de jeugd: Zodra een wedstrijd afgelopen is doen alle spelers, coaches en scheidsrechters het mondkapje weer op voordat ze het speelveld verlaten. De jeugdleden verlaten de zaal met het mondkapje op via de tribune het houden het mondkapje op zodat ze de sporthal verlaten hebben. 
  • Wedstrijden van de senioren: Zodra een wedstrijd is afgelopen doen alle spelers, coaches en scheidsrechters het mondkapje weer op voordat ze het speelveld verlaten. De senioren komen en verlaten de hal via de aangeven kleedkamer. In de kleedkamer is het mondkapje niet verplicht maar geldt wel, houdt 1,5 meter afstand. Zodra de kleedkamer verlaten wordt is het mondkapje weer verplicht voor de spelers totdat de spelers de sporthal verlaten hebben. 

* UPDATE 1 OKTOBER 2020 *

Bij Smashing Velsen '96 zijn de volgende aanvullende maatregelen bovenop het al bestaande protocol getroffen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid die 29 september om 18.00 uur zijn ingegaan. 

 

Thuiswedstrijden: ouders/verzorgers van kinderen en andere volwassenen worden NIET gezien als 'begeleiding' maar als toeschouwer. Ouders dienen hun kind daarom bij de voordeur van de sporthal af te zetten en weer op te halen. De coach is uiteraard wel welkom. 

Uitwedstrijden: bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 18 jaar vallen de BENODIGDE chauffeurs onder 'teambegeleiding'. Zij vallen niet in de categorie 'toeschouwers' en mogen blijven bij de wedstrijd. Uiteraard is het hierbij wel de bedoeling dat het aantal auto's/ouders tot een minimum beperkt blijft. LET OP: uitlatingen van ouders die blijven kijken zoals jellen/aanmoedigen/schreeuwen is niet toegestaan. De coronacoördinator zal u, mochten de regels niet nageleefd worden, verzoeken te vertrekken. 

 

LET OP: al bovenstaande maatregelen zijn als aanvulling/wijziging op de al bestaande protocollen zoals hieronder te downloaden is. 


  • Het protocol voor de wedstrijden in Sporthal Zeewijk kan je hier downloaden
Copyright © 1996-2021 Smashingvelsen.nl
Privacy statement