ALV Stukken

Stukken t.b.v. de Algemene Leden Vergadering van 16 mei 2017, 20.00 uur in het Polderhuis te Velserbroek. 

De agenda vindt u hier.
De notulen van de vorige ALV vindt u hier.
De jaarverslagen vindt u hier.
Het financiële overzicht kunt u opvragen bij de secretaris: secretaris@smashingvelsen.nl 

Copyright © 1996-2018 Smashingvelsen.nl