ALV Stukken

Stukken t.b.v. de Algemene Leden Vergadering van 8 mei 2018, 20.00 uur in de kantine van de Zeewijkhal. 

De agenda vindt u hier.
De notulen van de vorige ALV vindt u hier.
De jaarverslagen vindt u hier.
Het financiële overzicht kunt u opvragen bij de secretaris: secretaris@smashingvelsen.nl 

Copyright © 1996-2023 Smashingvelsen.nl
Privacy statement