Contributie 2019-2020

Algemeen
De contributie voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De contributie is opgebouwd uit 2 delen: de basiscontributie en de competitiecontributie. Elk lid betaalt per jaar standaard €12,50 aan de NeVoBo, daarom is dit bedrag toegevoegd aan de basiscontributie. Opzeggen voor 1 januari 2020 geeft recht op teruggave van de helft van de contributie exclusief de bijdrage aan de Nevobo. 

Bedragen

Doelgroep *

Totale contributie

Basis contributie

Competitie contributie

Senioren competitie

€276,-

€155,-***

€121,-

Senioren recreanten

€155,-

€155,-***

€0,-**

Jeugd

€213,-

€133,-***

€80,-

Mini's

€159,-

€115,-***

€44,-

* Contributie op basis van trainingsindeling bij senioren, jeugd of mini's
** Er wordt apart afgerekend per gespeelde competitie/ toernooi
*** Indien de contributie voor 31 oktober betaald wordt, krijgt u €25,- korting

Het bedrag kan, onder vermelding van de naam, overgemaakt worden op de rekening NL67 RABO 0373.5397.38 t.n.v. Smashing Velsen '96.

Starten na 1 oktober
Voor de basiscontributie geldt een evenredige aanpassing voor de start na 1 oktober:

Start

Deel

Oktober

7/8

November

6/8

...

...

Maart

2/8

April

1/8

Voor het rekenbedrag wordt de de basiscontributie (excl Nevobocontributie a 12,50) met €25,- verminderd (dus in oktober 7/8 x €112,50). Indien na een maand de rekening niet betaald is, komt deze korting van €25,- te vervallen. 

Voor de competiecontributie geldt:

Start

Percentage

Voor 1 januari

100%

Na 1 januari

50%

2x per week trainen
Voor een tweede training betaal je €75,- 

Speciale regelingen

Gemeentesubsidie
Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen en daarom zijn er regelingen die sporten voor iedereen mogelijk maken. Kijk op: http://www.sportloketvelsen.nl/regeling-bijstand-sport

Gespreid betalen
Betalen in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Meerdere volleyballers per gezin
De eerste 2 leden van het gezin betalen het volledige bedrag. Voor het derde lid geldt een korting van 25% en vanaf het vierde lid geldt er een korting van 50%. Deze korting is alleen van toepassing op de basiscontributie.

Contact
Heeft u vragen of wilt u een betalingsregeling treffen. Neemt u dan contact op met de penningmeester (Jacqueline Meijer).
E-mail: penningmeester@smashingvelsen.nl

Copyright © 1996-2021 Smashingvelsen.nl
Privacy statement