Contributie vanaf seizoen 2022-2023

Algemeen
De contributie voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De contributie is opgebouwd uit 2 delen: de basiscontributie en de competitiecontributie. Elk lid betaalt per jaar standaard €17,50 aan de NeVoBo, daarom is dit bedrag toegevoegd aan de basiscontributie. Opzeggen voor 1 december 2022 geeft recht op teruggave van de helft van de contributie exclusief de bijdrage aan de Nevobo. 

Bedragen

Doelgroep *

Totale contributie

Basis contributie

Competitie contributie

Senioren competitie

€ 301,-

€ 160,-***

€ 141,-

Senioren recreanten

€ 160,-

€ 160,-***

€ 0,-**

Jeugd

€ 235,50

€ 138,-***

€ 97,50

Mini's

€ 178,-

€ 120,-***

€ 58,-

* Contributie op basis van trainingsindeling bij senioren, jeugd of mini's
** Er wordt apart afgerekend per gespeelde competitie/ toernooi
*** Indien de contributie voor 31 oktober betaald wordt, krijgt u €25,- korting

Het bedrag kan, onder vermelding van de naam, overgemaakt worden op de rekening NL67 RABO 0373.5397.38 t.n.v. Smashing Velsen '96.

Starten na 1 oktober
Voor de basiscontributie (exclusief het bedrag voor de NeVoBo, maar inclusief de korting bij tijdige betaling) geldt een evenredige aanpassing voor de start na 1 oktober:

Start

Deel

Oktober

 7/8

November

 6/8

...

...

Maart

 2/8

April

 1/8


Voor de competitiecontributie geldt:

Start

Percentage

Voor 1 januari

  100%

Na 1 januari

    50%

 

2x per week trainen
Voor een tweede training betaal je € 100,- voor het hele seizoen.

Speciale regelingen

Gemeentesubsidie
Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen en daarom zijn er regelingen die sporten voor iedereen mogelijk maken. Kijk op: http://www.sportloketvelsen.nl/regeling-bijstand-sport

Gespreid betalen
Betalen in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Meerdere volleyballers per gezin
De eerste 2 leden van het gezin betalen het volledige bedrag. Voor het derde lid geldt een korting van 25% en vanaf het vierde lid geldt er een korting van 50%. Deze korting is alleen van toepassing op de basiscontributie en wordt toegepast op de laagst verschuldigde bedragen.

Contact
Heeft u vragen of wilt u een betalingsregeling treffen. Neemt u dan contact op met de penningmeester (Jacqueline Meijer).
E-mail: penningmeester@smashingvelsen.nl

Copyright © 1996-2023 Smashingvelsen.nl
Privacy statement