Lidmaatschap

Voordat je minilid wordt

Voordat je je definitief aanmeldt bij Smashing Velsen 96’, kun je gratis drie keer komen meetrainen met een van onze teams. Zie hieronder de informatie voor elke leeftijdsgroep.

Voor de mini’s zijn de kosten lager. Deze groep betaalt contributie aan de club, de basiscontributie, waaronder ook een verplichte lidmaatschap aan de Nevobo valt. Als je competitie gaat spelen komt hier de competitie contributie bij. Een tenue krijg je van de club in bruikleen en moet weer worden ingeleverd wanneer de minispeler of speelster van de club gaat of door gaat als jeugdlid.

Lidmaatschap

Voordat je jeugdlid wordt

Het lidmaatschap voor jeugd (A, B en C) 

Het lidmaatschap voor de ABC-jeugd bestaat uit een aantal delen.

Het eerste deel is de contributie voor de club, de basiscontributie. Hieronder valt ook het verplichte lidmaatschap van de Nevobo.
Als je competitie wilt gaan spelen komt hier de competitiebijdrage bij, een rugnummer krijg je van de club.
Het wedstrijdtenue moet je zelf aanschaffen bij onze kledingpartner Intersport Veldhuis in Beverwijk.

Lidmaatschap

Voordat je seniorenlid wordt

Het lidmaatschap voor senioren spelers bestaat uit drie delen: de contributie voor de club, waaronder ook het verplichte lidmaatschap van de Nevobo onder valt, en de competitiebijdrage.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je een wedstrijdtenue aanschaft. Deze kun je kopen bij onze kledingpartner, Intersport Veldhuis in Beverwijk. Je rugnummer krijg je van de club.

Lidmaatschap

Voordat je recreantenlid wordt?

Het lidmaatschap voor recreanten bestaat uit de contributie voor de club en het verplichte lidmaatschap van de Nevobo. 

De kosten voor toernooien staan hier buiten. Daarnaast kan je een wedstrijdtenue aanschaffen. Deze kun je kopen bij onze kledingpartner Intersport Veldhuis in Beverwijk.

Lidmaatschap

Het opzeggen van je lidmaatschap

Procedure voor het opzeggen van het lidmaatschap:

Om financiële en organisatorische problemen te voorkomen is Smashing Velsen genoodzaakt om de uiterste opzegdata strikt te hanteren.
Wanneer je besluit om met ingang van het komende seizoen geen lid meer te willen zijn dan dien je dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende seizoen (30 juni) schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie, dit kan via e-mail. De volgende datum waarop een opzegging in kan gaan is dan 31 december van het nieuwe seizoen waarbij een zelfde termijn van 4 weken zal worden gehanteerd.
Opzeggingen die te laat binnenkomen kunnen niet worden gehonoreerd met kwijtschelding van de contributie, behalve in bijzondere situaties die apart zullen worden behandeld door het bestuur.

Concreet geldt dus het volgende:

Opzeggingen na 2 juni (4 weken voor einde lopende seizoen) kunnen pas ingaan op 1 januari van het nieuwe seizoen en op dat moment is 50% van de verenigingscontributie en het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd.
Opzeggingen na 1 januari kunnen pas ingaan met ingang van het volgende seizoen en op dat moment is zowel de volledige verenigingscontributie als het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail via de contactpagina naar penningmeester@smashingvelsen.nl

Concreet geldt dus het volgende:

Opzeggingen na 2 juni (4 weken voor einde lopende seizoen) kunnen pas ingaan op 1 januari van het nieuwe seizoen en op dat moment is 50% van de verenigingscontributie en het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd.
Opzeggingen na 1 januari kunnen pas ingaan met ingang van het volgende seizoen en op dat moment is zowel de volledige verenigingscontributie als het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail via de contact pagina naar onze penningmeester@smashingvelsen.nl