Lidmaatschap Smashing Velsen

Het lidmaatschap voor recreanten
Voordat je je definitief aanmeldt, kun je vrijblijvend drie keer komen meetrainen. Het lidmaatschap voor recreanten bestaat uit de contributie voor de club en het verplichte lidmaatschap van de Nevobo. De kosten voor toernooien staan hier buiten. Daarnaast kan je een wedstrijdtenue aanschaffen. Deze kun je kopen bij onze kledingpartner Sport 2000 in IJmuiden of natuurlijk overnemen van een speler die besloten heeft met wedstrijdvolleybal te stoppen.

Het lidmaatschap voor jeugd (A, B en C)
Ook hier geldt dat je vrijblijvend drie keer kunt komen meetrainen. Het lidmaatschap voor de ABC-jeugd bestaat uit een aantal delen, namelijk de contributie voor de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en indien je competitie gaat spelen de competitiebijdrage. Een nummer krijg je van de club. Het tenue moet je zelf kopen bij Sport 2000 in IJmuiden.

Het lidmaatschap voor mini's 
Ook hier geldt dat je vrijblijvend drie keer kunt komen meetrainen. Voor de mini's zijn de kosten lager. Deze groep betaalt contributie aan de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en indien je toernooien gaat spelen de toernooibijdrage.  Een tenue krijg je van de club in bruikleen.

Het lidmaatschap voor competitie spelende leden
Voordat je je definitief aanmeldt, kun je vrijblijvend drie keer komen meetrainen. Of je komt een keer kijken bij de wedstrijden op vrijdagavond in Sporthal Zeewijk. Het lidmaatschap voor senioren competitiespelers bestaat uit drie delen: de contributie voor de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en de competitiebijdrage Daarnaast is het noodzakelijk dat je een wedstrijdtenue aanschaft. Deze kun je kopen bij onze kledingpartner, Sport 2000 in IJmuiden of natuurlijk overnemen van een speler die besloten heeft met wedstrijdvolleybal te stoppen. Een nummer krijg je van de club.

Procedure opzeggen van het lidmaatschap
Om financiële en organisatorische problemen te voorkomen is Smashing Velsen genoodzaakt om de uiterste opzegdata strikt te hanteren. Wanneer je besluit om met ingang van het komende seizoen geen lid meer te willen zijn dan dien je dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende seizoen (30 juni) schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie, dit kan via e-mail.
De volgende datum waarop een opzegging in kan gaan is dan 31 december van het nieuwe seizoen waarbij een zelfde termijn van 4 weken zal worden gehanteerd. Opzeggingen welke te laat binnenkomen kunnen niet worden gehonoreerd met kwijtschelding van de contributie (bijzondere situaties daargelaten welke apart zullen worden behandeld door het bestuur).

Concreet geldt dus het volgende:
Opzeggingen na 2 juni (4 weken voor einde lopende seizoen) kunnen pas ingaan op 1 januari van het nieuwe seizoen en op dat moment is 50% van de verenigingscontributie en het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd. Opzeggingen na 1 januari kunnen pas ingaan met ingang van het volgende seizoen en op dat moment is zowel de volledige verenigingscontributie als het volledBelige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd.
Mocht u nog vragen hebben, schroom niet! penningmeester@smashingvelsen.nl

Belangrijke documenten
Huishoudelijk reglement
Statuten

Copyright © 1996-2023 Smashingvelsen.nl
Privacy statement