Voordat je je definitief aanmeldt, kun je vrijblijvend drie keer komen meetrainen. Zie hieronder de informatie voor elke categorie

Het lidmaatschap voor mini’s 

Voor de mini’s zijn de kosten lager. Deze groep betaalt contributie aan de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en indien je toernooien gaat spelen de toernooibijdrage. Een tenue krijg je van de club in bruikleen.

Het lidmaatschap voor jeugd (A, B en C) 

Het lidmaatschap voor de ABC-jeugd bestaat uit een aantal delen, namelijk de contributie voor de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en indien je competitie gaat spelen de competitiebijdrage. Een rugnummer krijg je van de club. Het wedstrijdtenue moet je zelf kopen bij onze kledingpartner Intersport Veldhuis in Beverwijk.

Het lidmaatschap voor competitie spelende leden 

Het lidmaatschap voor senioren competitiespelers bestaat uit drie delen: de contributie voor de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en de competitiebijdrage Daarnaast is het noodzakelijk dat je een wedstrijdtenue aanschaft. Deze kun je kopen bij onze kledingpartner, Intersport Veldhuis in Beverwijk. Een rugnummer krijg je van de club.

Het lidmaatschap voor recreanten

Het lidmaatschap voor recreanten bestaat uit de contributie voor de club en het verplichte lidmaatschap van de Nevobo. De kosten voor toernooien staan hier buiten. Daarnaast kan je een wedstrijdtenue aanschaffen. Deze kun je kopen bij onze kledingpartner Intersport Veldhuis in Beverwijk.

Procedure opzeggen van het lidmaatschap

Om financiële en organisatorische problemen te voorkomen is Smashing Velsen genoodzaakt om de uiterste opzegdata strikt te hanteren. Wanneer je besluit om met ingang van het komende seizoen geen lid meer te willen zijn dan dien je dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende seizoen (30 juni) schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie, dit kan via e-mail. De volgende datum waarop een opzegging in kan gaan is dan 31 december van het nieuwe seizoen waarbij een zelfde termijn van 4 weken zal worden gehanteerd. Opzeggingen welke te laat binnenkomen kunnen niet worden gehonoreerd met kwijtschelding van de contributie (bijzondere situaties daargelaten welke apart zullen worden behandeld door het bestuur).

Concreet geldt dus het volgende:

Opzeggingen na 2 juni (4 weken voor einde lopende seizoen) kunnen pas ingaan op 1 januari van het nieuwe seizoen en op dat moment is 50% van de verenigingscontributie en het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd. Opzeggingen na 1 januari kunnen pas ingaan met ingang van het volgende seizoen en op dat moment is zowel de volledige verenigingscontributie als het volledige Nevobo-lidmaatschap verschuldigd. Mocht u nog vragen hebben, schroom niet! penningmeester@smashingvelsen.nl