Contributie

Algemeen

De contributie voor het seizoen 2023-2024 is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. 

De contributie is opgebouwd uit 2 delen: de basiscontributie en de competitiecontributie. Elk lid betaalt per jaar standaard €17,50 aan de NeVoBo, daarom is dit bedrag toegevoegd aan de basiscontributie. 

Opzeggen voor 1 december 2022 geeft recht op teruggave van de helft van de contributie exclusief de bijdrage aan de Nevobo. 

Bedragen per doelgroep

Mini's

Jeugd

Senioren

Recreanten

Tweede taining

Voor een tweede training betaal je € 100,- voor het hele seizoen.

Speciale regelingen

Gemeentesubsidie
Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen en daarom zijn er regelingen die sporten voor iedereen mogelijk maken. Kijk op: http://www.sportloketvelsen.nl/regeling-bijstand-sport

Gespreid betalen
Betalen in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Meerdere volleyballers per gezin
De eerste 2 leden van het gezin betalen het volledige bedrag. Voor het derde lid geldt een korting van 25% en vanaf het vierde lid geldt er een korting van 50%. Deze korting is alleen van toepassing op de basiscontributie en wordt toegepast op de laagst verschuldigde bedragen.

Heeft u vragen of wilt u een betalingsregeling treffen. Neemt u dan contact op met de penningmeester (Jacqueline Meijer).
E-mail: penningmeester@smashingvelsen.nl