Nieuwsbrief Mei

Woord van de voorzitter

Het seizoen in de zaal mag dan afgesloten zijn, er valt nog genoeg te volleyballen. Hopelijk wordt het in ieder geval droog weer de komende maanden en blijft de wind niet zo heftig als de laatste maanden. Dan kan er op het strand bij paviljoen Noordzee weer prima beachvolleybal gespeeld en getraind worden. Elders in de Nieuwsbrief meer informatie daarover.

Op zondag 7 juli vindt het overbekende Beachvolleybaltoernooi plaats. Ook daarover meer informatie.

Naast deze activiteiten waar we zelf een balletje slaan, gaan we in de weken daarna ook anderen enthousiast maken voor het volleybal en helpen bij het volleybal. Op 12 en 15 juli faciliteren we het 24ICE Horeca Beachvolleybaltoernooi. In het verleden was dit een toernooi, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een evenement over twee dagen, wel met twee verschillende doelgroepen. We zijn nog steeds op zoek naar scheidsrechters voor (een van) beide dagen.

En op 19 juli sluiten we af met het grastoernooi tijdens het Zomerfestival IJmuiden. Ook daarvoor kunnen we nog wat hulp in de vorm van scheidsrechters gebruiken.

Op 8 juni promoten we het volleybal tijdens de Sport- en Cultuurmarkt van de gemeente Velsen. We hebben daar een kraampje en geven ook clinics.

En terug in de tijd; op woensdag 5 juni vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Kortom, een drukke periode ligt voor ons.

Namens het bestuur kan ik meedelen dat we een nieuwe Vertrouwenspersoon benoemd hebben. Zoals bekend gaat Robin Duin de vereniging verlaten en als tweede Vertrouwenspersoon naast Lidwina Wever is Sabine Weidijk benoemd. Robin bedankt en Sabine succes!

Zoals uit de stukken voor de ALV straks blijkt, zijn we erin geslaagd een nieuwe minicoördinator te vinden. Suze Koster, moeder van twee van onze mini’s, is kandidaat voor die functie. Maar we hebben nog geen opvolgers gevonden voor de jeugdcoördinatie en het materialenbeheer. Graag doe ik nogmaals een oproep voor deze cruciale functies.

Zoals ik al eerder meldde, zal Norbert van den Nouland, die nu nog de minicoördinator is, voorgedragen worden in de ALV als vrijwilligerscoördinator.

Als je je wil gaan inzetten voor de vereniging, neem dan eens contact op met een van de bestuursleden of de vrijwilligerscoördinator en laat je bijpraten over de aard van de werkzaamheden en de gevraagde inzet. Als een bestuurslid je al niet direct kan helpen, dan kan die je doorverwijzen naar de juiste persoon.

En ik wens iedereen, namens het bestuur, een zonnige en fijne zomer.

Reinier van den Berg
Uw voorzitter