De geschiedenis

De ouders

Smashing Velsen ’96 is in 1996 ontstaan als fusie van twee volleybalverenigingen in IJmuiden, VCIJ (VolleybalClub IJmuiden) en SBIJ (SportBond IJmuiden). Dat waren in die jaren twee verenigingen die elkaar met wisselend succes bekampten, maar beide gebruik maakten van de (oude) Sporthal Zeewijk voor hun thuiswedstrijden. In 1996 was het zover dat samen verdergaan meer voordelen opleverden dan een separaat voortbestaan.

Maar VCIJ was ook al een fusievereniging en is op 28 augustus 1956 ontstaan als fusie van DGS ’49 (Door Geloof Saamgebracht, een vereniging van de jongeren van de oud-katholieke kerk in Velsen) en Waterloo (een voetbalvereniging uit Driehuis).

SBIJ heeft altijd als Sportbond, Sportbond IJmuiden of SBIJ aan de competitie deelgenomen. In het seizoen 71/72 sloot de vereniging Set Up zich bij VCIJ aan en in 74/75 kwamen heel veel leden van de opgeheven vereniging Saltor (uit Santpoort) naar VCIJ. 

Terug in de tijd

Op dinsdag 21 oktober 1952 wordt de afdeling Beverwijk van de Nevobo opgericht en wordt direct een competitie gestart met 5 dames- en 7 herenteams (bron: IJmuider Courant, 22-10-1952). Een van de deelnemende verenigingen is DGS. Eindstanden van dat eerste seizoen 1952/1953 ontbreken helaas, maar zeker is dat zowel het dames- als herenteam geen kampioen werden.

In de zomer van 1953 komen de verenigingen Sportbond en Waterloo voor het eerst in het wedstrijdschema voor. Op de velden van Waterloo wordt namelijk een zomeravondcompetitie volleybal georganiseerd en daar nemen deze beide verenigingen aan deel. Helaas geen deelname van DGS.

De eindstanden van deze zomercompetitie zijn als volgt:

Dames

StandTeamWPSVSTOpm
1PSV DS 1611213K
2VGV DS 168159
3Waterloo DS 1671311
4VGV DS 2661212
5Waterloo DS 2651113
6Sportbond DS 161420

Heren

StandTeamWPSVSTOpm
1Waterloo HS 1712215BK
2Santpoort HS 1712195B2
3VGV HS 1791512
4De Kennemers HS 1781511
5VGV HS 2751115
6Gas en Water HS 1741014
7VGV HS 374718
8Sportbond HS 172520

Seizoen 1953/1954

Aan de opvolgende wintercompetitie nemen zowel DGS, Waterloo als Sportbond deel.

Inmiddels is het ook niet meer de afdeling Beverwijk, maar afdeling IJmond geworden. Een van de eerste wedstrijden ging direct tussen DGS en Waterloo en eindigde in een gelijkspel: 2-2.

Dames 1e klasse IJmond

StandTeamWP
1VCK/V DS 21020
2De Kennemers DS 11015
3DGS ’49 DS 11012
4De Kennemers DS 21011
5VCK/V DS 31011
6Waterloo DS 11010
7VGV DS 1109
8VSV DS 2109
9Sportbond IJmuiden DS 1106
10VSV DS 1104
11Waterloo DS 2103
12

 

Heren 1e klasse IJmond

StandTeamWP
1VGV HS 11120
2Waterloo HS 11118
3PSV (VI) HS 11117
4De Kennemers HS 11116
5VCK/V HS 21115
6DGS ’49 HS 11112
7Sportbond IJmuiden HS 1118
8Plaatwellerij HS 1117
9De Kennemers HS 2117
10PSV (VI) HS 2117
11VCK/V HS 3116
12VGV HS 2110

Fusie DGS en Waterloot to VCIJ

Het bestuur heeft mij gevraagd iets te vertellen over het ontstaan van VCIJ. Het was in 1949 toen er door een paar leden van de Oud-Katholieke Jeugdvereniging "DGS" een volleybalafdeling werd gesticht. Het waren Jac. Prins die voorzitter werd, Nel de Beurs secretaris en ondergetekende penningmeester. De training vond toen plaats op een cementveldje in de Kanaalstraat en was derhalve afhankelijk van het weer. De wedstrijden werden gespeeld in de "Da Costa school" in Velsen-Noord. Jac. Prins is maar 1 jaar voorzitter geweest, daar hij naar Canada emigreerde. Ondergetekende, Cor Poppe, nam de voorzittershamer toen over en samen met Nel de Beurs ging de volleybalclub "DGS" verder.

Het seizoen 1955-'56 werd voor diverse verenigingen een moeilijk jaar. Zo ook voor DGS. Doordat ik voetbalde en zodoende ene Piet de Boer kende die in de afd. Volleybal "Waterloo" zat, werd het plan geopperd tot een fusie over te gaan. Na diverse besprekingen werd in aug. 1956 VCIJ opgericht, met o.a. in het bestuur Nel de Beurs, Piet de Boer, v. Es en ondergetekende als voorzitter. VCIJ heeft sindsdien goede en slechte tijden gekend, maar wist zich steeds te handhaven. In de periode dat ik voorzitter was heb ik diverse bestuursleden meegemaakt die ontzettend veel voor de vereniging hebben gedaan, VCIJ heeft aan deze mensen uiteindelijk veel te danken dat zij toen zoveel van hun vrije tijd gaven. Om er een paar te noemen, de reeds vermelde Nel de Beurs, Piet de Boer en niet te vergeten Nico Bom, Henk Kluft en Jan Beijer. De oud-leden zullen wel weten dat er nog een is geweest die toen ontzettend veel heeft gedaan om de voetbaltoto van de grond te krijgen en daar 4 dagen (avond) zijn tijd aan verspeelde en dat was Jaap Bruinzeel. VCIJ heeft eerst jaren in Beverwijk gespeeld in de afd. IJmond maar is in de jaren ‘60 overgegaan naar de afd. Haarlem. VCIJ is in de periode dat ik voorzitter was diverse malen in degradatiegevaar geweest maar wist het steeds door hun vechtlust te redden. Nu we aan de vooravond zitten van ons 25-jarig jubileum maakt de vereniging ook een moeilijke periode mee. Maar als we allemaal onze schouders er onder zetten zal VCIJ ook hier weer uit komen.

De periode tot Smashing Velsen '96

Ontwikkelingen tot 1996

Bij de fusie in 1956/57 bestond de vereniging uit 35 leden en let op: toen al was de nog steeds
spelende Ab Zwart (recreanten maandag) lid van de vereniging! De training vond toen plaats in de Jan Ligthartschool onder leiding van de heer Dekker, die zelf bij de PolitieSportVereniging Velsen speelde.

De thuiswedstrijden werden toen al in het Gymnasium Felisenum gespeeld.

In 1958/1959 loopt het aantal jeugdleden bij VCIJ zodanig op dat in het daaropvolgende seizoen met een jeugdteam (heren) aan de competitie kon worden deelgenomen. Dit team werd ingedeeld in de 2eklasse heren omdat er nog geen aparte jeugdcompetitie was.

In 1963/64 wordt de speelzaal in het Gymnasium afgekeurd voor de wedstrijden van VCIJ-heren 1 dat naar Heemskerk moet uitwijken. Dat levert grote problemen op met het leveren van officials omdat de teams vaak gelijktijdig spelen en niet op dezelfde locatie.

In het seizoen 1966/67 volgt de gewenste overgang van afdeling IJmond naar afdeling Haarlem. Voor VCIJ is dat duidelijk. Voor SBIJ niet precies te achterhalen door het ontbreken van informatie.

In het seizoen 1969/1970 worden voor het eerst thuiswedstrijden gespeeld in de sporthal Zeewijk, die voorjaar 1969 gereed gekomen is.

In het seizoen 1971/1972 volgde een samengaan (geen formele fusie) van VCIJ met de vereniging Set Up.

Drie jaar later, in het seizoen 1974/1975, kwamen veel leden van de vereniging Saltor uit Santpoort naar VCIJ omdat Saltor werd opgeheven (wegens financiële moeilijkheden).

In het seizoen 1976/77 start VCIJ met het minivolleybal, volleybal voor kinderen van 6-12 jaar.

SBIJ en VCIJ deelden vanaf 1969/1970 de sporthal Zeewijk en bestonden jarenlang stabiel naast elkaar. Maar ledenaantallen, aantallen teams en kader namen af. Reden om in 1996 het roer om te gooien en te fuseren.